ANBI

Nieuwe voorwaarden voor ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst geeft aan dat vanaf die datum een aantal gegevens op de internetsite van een ANBI moeten worden gepubliceerd.

Gegevens van Historische Kring Eibergen

  • De Historische Kring Eibergen staat geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 816428244.
  • De namen en functies van de bestuurders staan op deze internetsite onder het item: Bestuur. Hier treft u ook het postadres van de Historische Kring Eibergen aan.
  • De doelstelling treft u aan onder het item Geschiedenis.
  • Een actueel verslag van de activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2016. Hierin zijn ook de hoofdlijnen van het beleidsplan verwoord.
  • De financiële verantwoording over 2016 kunt u hier vinden:

    Baten en lasten 2016  (klik hier om de PDF te downloaden)

    Balans 2016 en begroting 2017 (klik hier om de PDF te downloaden)