Sinds begin 2018 is de website “De bidprentjes van Willy Ribbers” online. Op deze site staan op dit moment ruim 37000 bidprentjes vermeld. U kunt deze website bekijken via: https://willyribbers.nl

Redactiestatuut

Redactiestatuut van Old Ni-js, de kroniek van de Historische Kring Eibergen Uitgever Het bestuur van de Historische Kring Eibergen is eindverantwoordelijk voor inhoud, verschijningsvorm en bezorging van het blad genaamd lees verder…