Aanmelden

    Het lidmaatschap bedraagt €20,00 per jaar. Daarvoor ontvangt u ons periodiek Old Ni-js en de bijzondere uitgaven. Om praktische redenen verzoeken wij u dringend de penningmeester te machtigen het bedrag automatisch af te schrijven van uw bankrekening. Als u uw IBAN invult, geeft u daarmee onze penningmeester toestemming voor automatische incasso. Voor niet-automatische betaling wordt € 1,50 in rekening gebracht.
    Bij opgave bent u direct lid van de HKE en ontvangt u de resterende uitgaven van Old Ni-js van dat kalenderjaar, voor elk kwartaal één. Daarvoor krijgt u een aparte rekening (€ 5,00 per uitgave).

    De automatische incasso start dan in het volgende kalenderjaar.

    Lid worden:


    Gerelateerde Afbeeldingen: