Aanmelden

Het lidmaatschap bedraagt €18,00 per jaar. Daarvoor ontvangt u ons periodiek Old Ni-js en de bijzondere uitgaven. Om praktische redenen verzoeken wij u dringend de penningmeester te machtigen het bedrag automatisch af te schrijven van uw bankrekening. Voor niet-automatische betaling wordt € 1,50 in rekening gebracht.

Lid worden: