ANBI

Voorwaarden voor ANBI.

Sinds 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen een aantal gegevens openbaar maken. Wij doen dat op deze website.

Gegevens van Historische Kring Eibergen

  • De Historische Kring Eibergen staat geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 816428244.
  • De namen en functies van de bestuurders staan op deze internetsite onder het item: Bestuur. Hier treft u ook het postadres van de Historische Kring Eibergen aan.
  • De doelstelling treft u aan onder het item Geschiedenis.

De financiële verantwoording over 2018 kunt u hier vinden:

De financiële verantwoording over 2017

Concept verslag van de jaarvergadering van 7 april 2018 (klik hier om de DOC te downloaden)
Jaarverslag van de HKE 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Financieel jaarverslag 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Balans van baten en lasten 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Begroting 2018 (klik hier om de PDF te downloaden)