ANBI

Voorwaarden voor ANBI.

Sinds 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen een aantal gegevens openbaar maken. Wij doen dat op deze website.

Gegevens van Historische Kring Eibergen

  • De Historische Kring Eibergen staat geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 816428244.
  • De namen en functies van de bestuurders staan op deze internetsite onder het item: Bestuur. Hier treft u ook het postadres van de Historische Kring Eibergen aan.
  • De doelstelling treft u aan onder het item Geschiedenis.

De financiële verantwoording over 2018 kunt u hier vinden:

De financiële verantwoording over 2017

Concept verslag van de jaarvergadering van 7 april 2018 (klik hier om de DOC te downloaden)
Jaarverslag van de HKE 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Financieel jaarverslag 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Balans van baten en lasten 2017 (klik hier om de DOC te downloaden)
Begroting 2018 (klik hier om de PDF te downloaden)

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontving de Historische Kring in het voorjaar van 2019 een legaat ad € 81.253,21 dat is toegekend door Bennie te Vaarwerk die op 20 september 2018 overleed. Het bedrag is bestemd om te benutten voor het regelmatig toekennen van een geldprijs plus een erepenning aan de persoon of (non-profit-)instelling die de Achterhoek nadrukkelijk in positieve zin onder de aandacht heeft gebracht. Een werkgroep, die door de legataris zelf is samengesteld, werkt momenteel aan de wijze waarop aan de wens van de heer te Vaarwerk tegemoetgekomen kan worden.