ANBI

Voorwaarden voor ANBI.

Sinds 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen een aantal gegevens openbaar maken. Wij doen dat op deze website.

Gegevens van Historische Kring Eibergen

  • De Historische Kring Eibergen staat geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 816428244.
  • De namen en functies van de bestuurders staan op deze internetsite onder het item: Bestuur. Hier treft u ook het postadres van de Historische Kring Eibergen aan.
  • De doelstelling treft u aan onder het item Geschiedenis.
  • Een actueel verslag van de activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2017. Hierin zijn ook de hoofdlijnen van het beleidsplan verwoord.
  • De financiële verantwoording over 2016 kunt u hier vinden:

    Baten en lasten 2016  (klik hier om de PDF te downloaden)

    Balans 2016 en begroting 2017 (klik hier om de PDF te downloaden)