Visie en Missie

“In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal” (Willem Bilderdijk)

Visie,

De Historische Kring Eibergen stelt zich als taak om geschreven historisch erfgoed van de kerkdorpen Eibergen, Beltrum, Rekken en de buurtschappen rondom deze dorpen, te verzamelen,  rubriceren en archiveren. Daarnaast schrijft zij in haar kroniek Old Ni-js over wat in de voormalige gemeente Eibergen is voorgevallen en ook publiceert zij boeken over de geschiedenis. Dit doet zij niet alleen voor haar leden, maar voor alle geïnteresseerden.

In alle gevallen streeft HKE naar historisch verantwoorde geschiedschrijving.

Missie

De Historische Kring Eibergen heeft een keur aan met name op het werkgebied gerichte geschreven historie in haar archief. Vrijwilligers staan klaar om te verzamelen, te ordenen en om vragen te beantwoorden die in de samenleving leven.

Door de publicaties van de HKE en het openstellen van het archief voor publiek werkt zij mee aan verhogen van de kwaliteit en het levend houden van het historisch erfgoed.

 

Beleidsvoornemen

De komende jaren zal de Historische Kring haar werkzaamheden op het gebied van het digitaliseren van haar archief voortzetten, bereikbaar via de website, zodat het voor iedereen gemakkelijker wordt om op hun vragen antwoord te krijgen.

Het bestuur zet zich er voor in om de kroniek Old Ni-js als luisterversie te presenteren. Op die manier kunnen ook mensen met een visuele beperking toegang krijgen tot de historie van Eibergen en omgeving.

Verdere samenwerking met partners op het gebied van historisch en cultureel erfgoed, door deelname aan het overlegplatform Erfgoedkoepel Berkelland en voorts door samenwerking met lokale en regionale instellingen, zoals museum De Scheper, Stichting Eibergse Molens en het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers, zal waar mogelijk worden versterkt. Voor het onderwijs en waar mogelijk ook voor het ouderenwerk wil de HKE een ondersteuning zijn door haar kennis en materiaal ter beschikking te stellen.

 

Statuten Historische Kring Eibergen

Artikel 2: Doel en Middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van de plaatselijkeen regionale geschiedenis en het (mede)organiseren van activiteiten in historisch verband, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het houden van lezingen;
  2. het (doen) uitgeven van publicaties;
  3. het organiseren van (mede)activiteiten in historisch verband; en
  4. het ontwikkelen van historisch besef en gevoel bij de plaatselijke gemeenschap;
  5. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en roerende goederen met historische waarde;
  6. het (laten) gebruiken van de in sub e vermelde goederen door derden.

Gerelateerde Afbeeldingen: