Actueel

75 jaar vrijheid in Eibergen

front 75 jaar

Deze uitgave van Old Ni-js verschijnt enkele weken voordat het 75 jaar geleden is dat Eibergen en omgeving bevrijd werd van de overheersing door het Naziregime.

Velen in Eibergen beleefden in de laatste weken van de oorlog angstige momenten. We hebben in deze uitgave een aantal van de verhalen die toen geschreven zijn, opgenomen. Aangrijpende verhalen waarvan sommige de bevrijding van Eibergen nauwkeurig beschrijven.

Bij de samenstelling ervan bemerkten we ook de enorme en het bewonderenswaardige werk dat Hennie Wesselink heeft verricht bij het schrijven van zijn driedelige uitgave ‘Kom vanavond met verhalen’. Deze 3 boeken zijn nog steeds bij ons te bestellen.

Deel 1
Deel 2
Deel 3

Dit indrukwekkende standaardwerk is bijzonder de moeite waard om te blijven lezen. In deze uitgave leest u een aantal bronnen waar hij uit heeft geput maar ook een aantal nieuwe verhalen waardoor u een indruk krijgt van de heftige strijd die er gewoed heeft en wat er zich heeft afgespeeld tijdens de laatste oorlogsdagen in Eibergen, Beltrum en Rekken.

U kunt zich voorstellen wat bevrijding dan betekent: wat een opluchting, wat een blijdschap! Dit is een uitgave zonder al te veel afbeeldingen. Dit komt omdat bijvoorbeeld bij het verhaal Herman te Braak alle documenten zijn verbrand toen zijn huis Iltios in de brand geschoten werd.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs