Website Archief

Bestuursmededing

1448629241

Immaterieel Erfgoed is de nieuwe erfgoedpoot.

Vanaf 15 augustus 2012 doet Nederland mee met het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed gaat over tradities die mensen overnemen van hun ouders en grootouders en ook weer willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. U kunt daarbij denken aan onze fietscultuur die al op jonge leeftijd wordt doorgegeven aan de nieuwe generatie. Ook het Sinterklaasfeest, onze Koninginnedag en in bepaalde delen van het land de Sint Maartensviering zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed ontstaatniet vanzelf. Het wordt gedragen door mensen die er liefde voor voelen en hetbelangrijk vinden om hun traditie door te geven aan volgende generaties.

Deelname aan de UNESCO conventie betekent in de eerste plaats dat Nederland het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied in kaart moet brengen. Die taak is uitbesteed aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Maar omdat de conventie veel waarde hecht aan een van onderop benadering wordt u gevraagd om mee te denken. Sterker nog, gemeenschappen moeten zelf het initiatief nemen om opgenomen te worden op de nationale inventaris, zie www.volkscultuur.nl.

De Historische Kring Eibergen wil graag bevorderen dat vanuit Eibergen en omgeving bijdragen aan deze inventarisatie worden geleverd. Wat dacht u bijvoorbeeld van het Volksfeest in Rekken. Wellicht kent u ook andere locale tradities waarvan u vindt dat ze opgenomen zouden moeten worden in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.

Laat het weten door een brief sturen naar het Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem (https://www.openluchtmuseum.nl). Stuur daarbij uw ideeën niet alleen naar hierboven gemeld adres maar ook naar redactie@historischekringeibergen.nl. Wellicht is het de basis voor een interessant artikel in Old Ni-js.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs