Ereleden

Dick Somsen

Dick Somsen werd door de algemene ledenvergadering van 20181 wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid.

Dick Somsen, die eerder te kennen had gegeven, na 17 jaar, een stap terug te willen doen als coördinator van de verspreiding van Old Ni-js, werd geprezen om zijn buitengewone verdiensten voor de HKE. Door zijn inzet op velerlei gebied en zijn persoonlijk inbreng en vinger aan de pols, heeft het bestuur besloten hem tot erelid te benoemen. De voorzitter overhandigde hem een fraai gekalligrafeerde oorkonde en een mooie bos bloemen aan zijn echtgenote.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs