Links

Erfgoed Gelderland

link eg

Erfgoed Gelderland is een koepelorganisatie voor musea en andere erfgoedorganisaties, zoals archieven, historische verenigingen en monumentenorganisaties. Als bureau van deze koepel doen wij twee dingen:

Verbinden

Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking. Dat doen wij onder andere door netwerkbijeenkomsten te organiseren en het opzetten en begeleiden van grote en kleine samenwerkingsprojecten.

Borgen van kennis

Wij zijn het kenniscentrum voor het erfgoedveld, maar ook voor anderen die met erfgoed te maken hebben. Denk aan gemeenten met hun lokale geschiedenis of bedrijven met collecties.

Bewaren, beleven, leren

Door te verbinden en kennis te borgen ondersteunen wij erfgoedorganisaties bij

• Bewaren van materiële en immateriële collecties
• Het publiek het verleden laten beleven
• Kinderen te laten leren van historie

Op die manier zijn wij er voor iedereen die het belangrijk vindt dat het erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en behouden blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart. Samen geven wij verleden toekomst.

www.erfgoedgelderland.nl 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs