Actueel

Geschiedenis gedigitaliseerd

digitalisering HKE

Historische Kring Eibergen timmert aan de weg

De Historische Kring Eibergen heeft de afgelopen jaren de digitalisering van al het historisch materiaal met verve ter hand genomen. Daardoor wordt een schat aan historische informatie toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.
De HKE houdt zich met name bezig met de geschiedenis van Eibergen, Rekken, Beltrum en omliggende buurtschappen.

Onlangs verscheen het honderdste nummer van Old Ni-js, huisorgaan van de HKE, wat een respectabele voorgeschiedenis veronderstelt. Dat klopt ook wel, want al sinds 1985 is de historische kring actief. De belangrijkste taken van de historische kring bestaan uit het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken van informatie uit het verleden. Die informatie kan bestaan uit foto’s, boeken, tijdschriften, krantenartikelen en bidprentjes. Maar ook verhalen over gebeurtenissen.

Boeken en tijdschriften
Al heel lang verzamelt de historische kring boeken en brengt die onder in de eigen bibliotheek, die enkele jaren geleden aanzienlijk werd uitgebreid met honderden boeken uit de nalatenschap van Bennie te Vaarwerk. Maar het neerzetten van boeken in kasten maakt ze nog niet toegankelijk en daarom werken Arie Floors en Jelle de Vries aan een digitaal overzicht waarin je op trefwoord, titel, schrijver of zelfs uitgever kan zoeken.
Jelle de Vries: “We hebben inmiddels meer dan 5000 boeken, tijdschriften en documenten in dit bestand ondergebracht en dat maakt het mogelijk op zeer grote schaal naar onderwerpen te zoeken.” Hij wijst er op dat er nog wekelijks boeken bij komen, die iets vertellen over het verleden waar de historische kring zich mee bezig houdt.
“In het verleden hebben al heel wat boeken het licht gezien onder de vleugels van de historische kring. Boeken en themanummers van Old Ni-js zijn ook een manier om de geschiedenis vast te leggen en onder de aandacht van een groter publiek te brengen”, aldus Jelle. Vaak rond de jaarvergadering organiseert de historische kring lezingen over belangwekkende zaken uit het verleden. Niet zelden is de spreker iemand die zich in het bijzonder in een dergelijk onderwerp heeft verdiept en daar heel veel van weet.
Ook de website van de HKE geeft veel inzicht in de historie en maakt veel informatie direct toegankelijk.

Foto’s uit verschillende tijdperken
Ook foto’s maken ook deel uit van de collectie van de historische kring: bijna 6000 stuks, waaronder zéér oude, zijn gedigitaliseerd en worden net als de boeken in een overzicht beschreven, zodat het makkelijk is om op onderwerp naar een bepaalde foto te zoeken. Bovendien bevat de collectie foto’s uit verschillende tijdperken, maar van dezelfde locatie. Dat maakt het mogelijk de geschiedenis van zo’n plaats door de jaren heen in beeld te brengen.

Geknipt om te lezen
Behalve foto’s, boeken en tijdschriften verzamelt de historische kring al vanaf het begin publicaties uit kranten die te maken hebben met de geschiedenis van Eibergen en omliggende dorpen en buurtschappen. Naar schatting zijn dit zo’n 60000 artikelen die netjes opgeplakt en gerubriceerd in ladekasten zijn opgeslagen.
Om al deze informatie snel toegankelijk te maken, moeten we deze artikelen digitaal opslaan en dat is nogal wat. Egbert Nauta is degene die de artikelen één voor één doorleest, kort beschrijft en ze onderbrengt in een overzicht; gezien het grote aantal bepaald een monnikenwerk. Daarnaast werken Henk ter Agter en Frank Kluit aan het inscannen van de zelfde krantenartikelen. De gescande artikelen worden gekoppeld aan het overzicht dat Egbert maakt en zo kan je, na naar een bepaald artikel gezocht te hebben, het meteen op het beeldscherm lezen. Ruim 5000 krantenartikelen zijn inmiddels ingescand, dus nog 55000 te gaan.

Bidprentjes
Ook bidprentjes maken onderdeel uit van de collectie van de historisch kring. Het zijn er duizenden en ze geven vaak heel veel informatie over overledenen en zijn daarom het verzamelen zeker waard. Het is de bedoeling om te zijner tijd deze bidprentjes ook digitaal op te slaan.

Old Ni-js maakt verhalen toegankelijk
Leden van de historische kring krijgen vier keer per jaar een nummer van Old Ni-js in de bus. De bijdragen in dit tijdschrift zijn vaak het resultaat van jarenlang onderzoek. Door middel van Old Ni-js geeft de historische kring informatie over de geschiedenis van Eibergen en omstreken door aan de leden. Zo blijft die geschiedenis levend onder een breed publiek. Bovendien: wie het verleden kent, begrijpt het heden beter.

Onder de koffie
Het lijkt misschien onbenullig, maar tijdens de koffiepauze wisselen de vrijwilligers die al deze activiteiten realiseren, ook informatie uit over het heden en het recente verleden. Soms verschillen de meningen, maar juist dat brengt helderheid over de werkelijke feiten. “Het is bovendien erg belangrijk dat deze gesprekken plaatsvinden, want de meeste vrijwilligers hebben een aanzienlijke leeftijd en er komt een tijd dat zij er niet meer zijn,“ aldus Arie Ravesloot, voorzitter van de HKE. “Daarom is het zo belangrijk dat zij hun kennis delen. Die kennis delen we ook door vragen te beantwoorden die mensen ons stellen over het recente verleden. Vragen, die ten minste één van de aanwezige vrijwilligers vaak wel kan beantwoorden. En als dat niet kan, kunnen we het altijd opzoeken in onze bibliotheek of wellicht is er ooit eens iets over geschreven in Old Ni-js.”

Onderzoek
De historische kring rubriceert niet alleen en legt vast, maar doet ook onderzoek naar gebeurtenissen uit het verleden. Vaak komen de resultaten van dit onderzoek terecht in artikelen in Old Ni-js. Het onderzoek kan te maken hebben met het zoeken naar voorouders, maar ook naar de geschiedenis van het landschap en de structuur van de bebouwde kom. Zo beschikt de historische kring over een uitgebreide lijst van straatnamen en huisnummers uit het verleden. Vroeger werden de wijken en buurtschappen aangeduid met een letter met daarachter een cijfer voor het huisnummer. Zo weten we nu dat het kerkje van de Protestantenbond (nu Parelkerk) tot 1931 bekend stond onder nummer A332. Na 1931 werd dat A248 en pas in 1948 kreeg de Kerstraat (eerder ook wel Spurristroate genoemd) zijn naam en werd het huisnummer van het kerkje 45. Bij het onderzoek naar voorouders kunnen de vrijwilligers van de historische kring mensen op weg helpen om meer te weten te komen over familie uit het (verre) verleden. Dankzij internet en de digitalisering van de gemeentelijke archieven is er op dat gebied heel veel mogelijk.

Een schat aan informatie
In het archief van de historische kring aan de Grotestraat 56 (boven de bibliotheek) is een schat aan historische informatie te vinden waar iedereen gebruik van kan maken om meer te weten te komen over zijn of haar leefomgeving. Het archief is op zaterdagmorgen voor bezoek geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. We nodigen iedereen graag uit om eens een keer te komen kijken en uit te vinden wat de HKE allemaal te bieden heeft.

Fotobijschrift:
Jelle de Vries en Arie Floors digitaliseren alle boeken en tijdschriften uit het archief van de historische kring.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs