Actueel

Gezocht

IMG 0677

Wie heeft of kent een mooie geschiedenis?

De redactie van Old Ni-js nodigt mensen uit om hun herinnering aan een gebeurtenis in het verleden in Eibergen, Beltrum of Rekken in een verhaal op te schrijven. Wanneer zo’n verhaal in het tijdschrift wordt geplaatst, dan zouden er meer mensen van kunnen genieten. Wanneer u het lastig vindt om dat verhaal zelf te schrijven, komt een lid van de redactie graag bij u langs om het verhaal te beluisteren en op te schrijven. Na uw goedkeuring verschijnt het dan in Old Ni-js.

Wie weet er meer van de Heerlijkheid Mallum?
In Old Ni-js, nummer 65 (november 2009, pp. 6-7) riep de redactie van Old Ni-js – bij monde van de heer A. (Bert) van der Ziel – lezers op om hun kennis, herinneringen en verhalen over de Heerlijkheid Mallem eens te vertellen. Wanneer dit zou leiden tot een of meer artikelen of zelfs een boekje zou mooi zijn. In zo’n verhaal willen we niet alleen de geschiedenis vanaf de 12e eeuw schetsen maar ook een beeld geven van hoe de voormalige Heerlijkheid Mallem voor velen altijd een heerlijkheid is gebleven. Bert van der Ziel zoekt contact met (oud) Eibergenaren die hem wat willen vertellen over hun eigen geschiedenis en belevenissen met Mallum. De contactgegevens van Bert van der Ziel staan bij bestuur en redactie.
Een van de eerste opbrengsten van deze oproep staat in Old Ni-js, nummer 66 (maart 2010): Veldkamp in Mallum, ’n jonge boerderi-je op aole grond. De tweede opbrengst staat in Old Ni-js, nummer 68 (maart 2011): Het muldershuis in Mallum.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs