Actueel

Jaarvergadering HKE

Op zaterdag 7 april heeft onze Historische Kring haar jaarvergadering gehouden in de Huve. Ondanks het mooie lenteweer waren er een vijfenendertigtal leden aanwezig. Tijdens de vergadering presenteerde het bestuur het jaarverslag en de jaarcijfers van 2017. De vergadering stemde in met deze cijfers en dechargeerde de penningmeester voor het gevoerde beleid.

Namens het bestuur nam de voorzitter, Arie Ravesloot, afscheid van de penningmeester, Wim Scholl. Hij noemde hem een erudiete en integere bestuurder en dankte hem van harte voor zij jarenlange toewijding, waarbij hij ook een periode voortvarend als waarnemend voorzitter optrad. Als dank kreeg hij een attentie en aan zijn echtgenote werd een bos lentebloemen overhandigd. De opvolger van Wim is Alex Bolster die door de voorzitter welkom werd geheten en veel succes toegewenst.

Naast aandacht voor de reguliere agendapunten stond de voorzitter langer stil bij de verhuizing van de HKE. Hij vond het spijtig dat de HKE niet tot overeenstemming met SKS (Stichting Kulturhus ‘t Spieker) heeft kunnen komen over een voorzetting van huisvesting in ‘t Spieker. Daarom was de HKE genoodzaakt naar andere huisvesting om die zien en gelukkig heeft zij deze gevonden in de bovenverdieping van de bibliotheek, Grotestraat 56 te Eibergen. De aanwezige leden werden uitgenodigd om na afloop en kijkje te nemen.

Een memorabel moment was toen de voorzitter dhr. Dick Somsen vroeg om naar voren te komen. Dick Somsen, die eerder te kennen had gegeven, na 17 jaar, een stap terug te willen doen als coördinator van de verspreiding van Old Ni-js, werd geprezen om zijn buitengewone verdiensten voor de HKE. Door zijn inzet op velerlei gebied en zijn persoonlijk inbreng en vinger aan de pols, heeft het bestuur besloten hem tot erelid te benoemen. De voorzitter overhandigde hem een fraai gekalligrafeerde oorkonde en een mooie bos bloemen aan zijn echtgenote.

Na de pauze vulde dhr. Jeroen Flamman, senior archeoloog, het programma op boeiende wijze. Hij vertelde met ondersteuning van een heldere PowerPoint presentatie over de archeologische vondsten die zijn gedaan op, met name, Eibergs grondgebied, bij de aanleg van de nieuwe N18. Zijn verhaal was vooral gericht op de prehistorische en middeleeuwse bewoning in het buitengebied. Te zijner tijd zal er ook een rapport van het onderzoekswerk aan de HKE beschikbaar worden gesteld.

foto’s (c) Hennie Floors

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs