Ereleden

Johan Baake

Johan Baake werd door de algemene ledenvergadering van 16 april 2011 wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid. De toespraak die voorzitter Bert van der Ziel bij deze gelegenheid heeft gehouden, ziet u hieronder.

Afscheid van Johan Baake als bestuurslid van de Historische Kring Eibergen

Johan, daar ga je dan voor de tweede keer. Nog niet zo lang geleden nam je afscheid van jouw werk als docent. Hoewel je daar al geruime tijd naar uitkeek, want het werd je allemaal te zwaar, was het toch geen gemakkelijke stap om afscheid te nemen van het werk dat je zo lang hebt gedaan, van de school en van je collega’s. Nu neem je nog een keer afscheid, afscheid van iets waar je 25 jaar lang hart en ziel in gelegd hebt. Gelukkig is dit afscheid niet volledig want je treedt weliswaar terug uit het bestuur, je blijft lid van onze redactie. Jij vindt dat veel te mooi werk en je blijft dat graag doen. Wij zijn daar heel blij mee. Geen volledig afscheid dus. Toch is het goed om dit moment te markeren. Er is voor jouw ook sprake van een persoonlijk jubileum. Jij was een van die toch wel fameuze oprichters van de Historische Kring Eibergen en jij bent de laatste van die groep die nu afscheid neemt van het bestuur. Jij hebt het 25 jaar met volle inzet en enthousiasme volgehouden. Ik heb begrepen dat jouw vrouw Dinie het wel eens een beetje te veel vond en dat zij het ook is geweest die er op heeft aangedrongen dat jij het wat rustiger aan gaat doen. Ze zal ook wel gelijk hebben want ze kent je langer dan vandaag. De historische kring is jou heel veel dank verschuldigd.

Toen ik onlangs in de geschiedenis van de vereniging dook in verband met de aankondiging in Old Ni-js van ons 25-jarig jubileum, meende ik dat de opdracht van de gemeente Eibergen aan Hennie Wesselink om een boek te schrijven over de oorlogsgeschiedenis van Eibergen, zo ongeveer de eerste aanzet is geweest voor de oprichting van onze kring. Maar dit bleek slechts de halve waarheid. Jij bent degene geweest die op een gegeven moment een aantal mensen bij elkaar riep en toen is het besluit genomen tot de oprichting van onze vereniging. Herman Schepers schenkt 200 gulden voor de aanloopkosten van de vereniging en Hennie Wesselink wordt vanwege zijn reputatie in de gemeenschap en bij de gemeente gevraagd om voorzitter te worden, maar jij bent in feite de stichter van de vereniging, jij nam het eerste initiatief waardoor de vereniging tot stand kwam. Jij hebt iets van die voortreffelijke voetballer die de bal goed weet aan te spelen zodat vervolgens anderen hem in het doel kunnen schoppen. Jij bleek een heel goed gevoel te hebben voor wat actueel is. Jij achtte de tijd rijp om een oudheidkundige vereniging te starten en jij wist ook welke mensen je bij elkaar moest brengen om dat initiatief van de grond te krijgen. Die ontvankelijkheid voor actualiteit en die stimulerende rol heb je 25 jaar volgehouden. Of het nu gaat om de expositie van letterdoeken, lang geleden, of Het Boek van Hupsel, vorig jaar, jij was al een stuwende kracht. Jouw enthousiasme en jouw grote bereidwilligheid om te helpen hebben enorm bijgedragen aan de groei en bloei van onze vereniging.

In het bestuur ben je vele jaren onze penningmeester geweest. Tot op de dag van vandaag vervul je een spilfunctie tussen onze kring en het museum de Scheper. Maar het meest opvallend is toch wel de fantastische manier waarop jij al die jaren zorg droeg voor de vormgeving van onze publicaties en voor de oude foto’s en ander beeldmateriaal. Jij kijkt en denkt vanuit die oude beelden van vroeger en je weet dan ook altijd de mooiste foto’s te vinden passend bij het onderwerp. Bovendien kun jij de kwaliteit van het beeldmateriaal snel en goed beoordelen. Jij weet meteen of de foto geschikt is om te verkleinen of te vergroten en welk effect dat zal hebben op de aantrekkelijkheid van die betreffende bladzijde. Dat onze publicaties niet alleen interessant zijn maar ook zo mooi zijn vormgegeven, is al die jaren vooral jouw verdienste geweest. Je hebt ons beloofd dat je graag jouw bijdrage blijft leveren aan de redactie. Daar zijn we blij mee. We hopen dat we nog heel lang zullen kunnen profiteren van zijn kennis en inzet. Graag stel ik de vergadering voor om Johan Baake vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging gedurende 25 jaren, te benoemen tot erelid van de Historische Kring Eibergen. Graag nodig ik Hennie Wesselink uit om namens de vergadering Johan de bijbehorende oorkonde aan te bieden.

Uitgesproken in de algemene ledenvergadering op zaterdag 16 april 2011 door Bert van der Ziel, voorzitter Historische Kring Eibergen.

 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs