Reacties

Reacties van de heer H. Boksebeld en mevrouw S. Overduin

Herman Boksebeld in Eibergen, attendeerde ons op een fout in Old Ni-js, nummer 70 van december 2011 in het artikel over meester Koenders. Op pagina 18 en 19 schreven wij, dat meester Koenders twee perioden (1970-1974 en 1974-1978) in de gemeenteraad zat voor de Gemeentelijke Democratische Partij (GDP). Dat is niet helemaal correct; in de eerste periode (1970-1974) droeg de partij de naam Katholieke Democratische Partij (KDP), in de tweede periode (1974-1978) de naam GDP. Dank ook voor deze oplettendheid.
Vanuit Soest kregen we een reactie van Sien Overduin-Somsen. Zij schreef: “In het artikel over meester Koenders in uw decembernummer werd op pagina 17 melding gemaakt van een eerste rk-leerling die naar een christelijke school ging. Ik weet het nog heel goed, dat was inderdaad een jongen Weeink. Het was in 1948 en hij begon, meen ik, in de tweede klas van de Wilhelmina-ULOschool, met andere woorden: hij kwam niet rechtstreeks van de Sint Jozefschool. Er was toen een afspraak dat hij ’s morgens de eerste les (Bijbelse geschiedenis) niet hoefde te volgen.”

Noot van de redactie: Inmiddels heeft de heer H.G.M. Papen de redactie laten weten, dat het hier ging om Gerrit Weeink, de in januari 2012 overleden vroegere schoenmaker aan de Laagte. Na de Sint Jozefschool heeft Gerrit voor hij naar de christelijke school ging een jaar doorgebracht op het internaat van de Leo Stichting in Borculo.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs