ActueelUncategorized

De Historische Kring en archeologie. Een nieuwe poging!

Het is al weer vijf jaar geleden, om precies te zijn in maart 2012, dat we in Old Ni-js nummer 71 een artikel publiceerden om mensen op te roepen deel te nemen aan een archeologische werkgroep. Echter, waar we min of meer op gerekend hadden gebeurde niet. De verwachting was namelijk dat ten behoeve van de herziening van de N18 regelmatig een beroep op onze archeologiegroep gedaan zou worden. En ook de wet en regelgeving zou naar het zich liet aanzien reden geven om voor meerdere bouwprojecten vaker archeologische inzet en bijbehorende vrijwilligershulp kunnen vragen.

Maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek over zodanige middelen te beschikken dat het onderzoek van het traject van herziening van de N18 door een groep professionele archeologen onderzocht kon worden. Die hadden daarbij de hulp van lokale vrijwilligers niet nodig. En ook de regelgeving; die kwam er wel maar werd vrijwel direct qua normstelling zodanig aangepast dat veel minder dan verwacht sprake zou zijn van archeologisch onderzoek. De groep werkte hier en daar aan een enkele opgraving mee, maar vervolgens verloor men het interesse bij gebrek aan activiteiten.

Totdat recent vanuit de Omgevingsdienst – een samenwerkingsverband van Achterhoekse gemeenten – gevraagd werd naar onze archeologie-werkgroep. Dat was aanleiding om het een en ander nog eens te bespreken. De gemeente bleek bereid om te stimuleren dat archeologiebureaus die opdracht krijgen van de gemeente ook gebruik zullen gaan maken van inzet van onze plaatselijke groep. Verder zullen wij zorgen voor een jaarprogramma dat zo mogelijk voorziet in activiteiten ter ondersteuning van de archeologen maar anderzijds zorgt voor andere activiteiten. Te denken valt aan het organiseren van veldwerkdagen om de basisvaardigheden voor het verrichten van opgravingen in de praktijk te oefenen, het verrichten van onderhoudswerk aan grafheuvels of het in kaart brengen en zo nodig herstellen van markestenen.

De werkgroep is geen vereniging van leden die elkaar regelmatig treffen. Het gaat meer om een groep mensen die verschillende capaciteiten hebben en die op afroep benaderbaar zijn met de vraag of zij in de gelegenheid zijn om bij een opgraving te helpen; een beschrijving willen maken; of via de computer of archieven een bepaald onderwerp willen uitzoeken. Incidenteel roepen wij dan allen bijeen om over de projecten, mogelijke studiedagen of opleidingsmogelijkheden te spreken.

Heeft u interesse of kent u iemand die geïnteresseerd is om deel te nemen aan onze archeologische werkgroep, laat het ons dan even weten. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. A.G.J. (Ton) Esman van de Historische Kring Eibergen. Als er genoeg animo is, hopen we in dit najaar van start te gaan.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs