Links

Historische Kring Haaksbergen

link hkh

De vereniging HISTORISCHE KRING HAAKSBERGEN werd op 15 maart 1967 opgericht en heeft als doel de beoefening van onze lokale historie en volkskunde, belangstelling wekken voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal; advies en informatie geven over alles wat met de historie en volkskunde van Haaksbergen verband houdt; historisch onderzoek verrichten en publiceren hierover; bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en de bescherming van monumenten in het bijzonder. Dit alles in de ruimste zin van het woord.Onze Historische Kring Haaksbergen (HKH) is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling, onder nummer 805 608 837-67654. Dat betekent, dat aan de HKH gedane giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de HKH over ontvangen giften en erfenissen geen schenkings- of successierechten verschuldigd is.
De thuisbasis van de HKH vind u onder het gemeentehuis in het centrum van het dorp. U loopt links langs de oude hoofdingang van het stadhuis aan de Markt naar de achtertuin, en meteen om het hoekje is de ingang. Door de achterdeur van het oude gebouw en dan met het trapje naar beneden. U komt in de kelders van het oude stadhuis.
Kom eens naar ons centrum met Uw verhalen, foto’s, films, enz., betreffende Haaksbergen.

http://www.historischekringhaaksbergen.nl/

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs