Links

Historische Kring Neede

link hkn

De vereniging heeft zich tot doel gesteld “het beoefenen van de historie in het algemeen en die van Neede in het bijzonder”.

Zij wil genoemde beoefening in alle uitingsvormen ten dienst stellen en
presenteren aan haar leden en belangstellenden.
Zij organiseert daartoe bijeenkomsten, excursies en uitstapjes voor haar leden.
Daarnaast streeft zij ernaar om twee maal per jaar het verenigingsblad “Old Nee”
en eenmaal een themanummer uit te brengen.

Verder verzamelt de vereniging historisch materiaal met een genealogische,
archeologische of culturele waarde voor Neede, haar buurtschappen en buurtgemeenten.
Dit materiaal bestaat uit allerhande voorwerpen, literatuur,
en beeldmateriaal. De presentatie van de literatuur vindt plaats middels
een eigen bibliotheek. De vereniging bezit een eigen verenigingsgebouw,
“de Oale Smederieje” aan de  Borculoseweg 4 in Neede.

http://www.historischekringneede.nl/

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs