Links

Historische Vereniging Aalten e.a

link hka

ADW is een vereniging die allerlei mogelijkheden biedt om op een actieve of passieve manier bezig te zijn met één of meerdere facetten van de lokale en regionale oudheidkunde. Activiteiten waarbij ook de gezelligheid niet uit het oog wordt verloren.

Informatie

ADW verschaft informtie door middel van:

Het Contactorgaan
Driemaal per jaar komt er een boekje uit van 56 pagina’s, waarin bijdragen van leden worden gepubliceerd.

Lezingen
Elk winterseizoen (oktober-april) worden zes avonden met lezingen georganiseerd over diverse onderwerpen op oudheidkundig gebied.

Cursussen
Aansluitend bij onze doelstellingen worden cursussen gegeven in bijvoorbeeld het maken van midwinterhoorns en oudschrift voor beginners en gevorderden.

Excursies
Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar oudheidkundige objecten.

http://www.adwhistorie.nl/

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs