Foto'sFoto's Eibergen

Koepeltje Kerkloo

Het Kerkloo werd rond 1820 op de woeste grond aldaar aangeplant met bomen. Het was door de eigenaar, de toenmalige Burgemeester Smits, bestemd als wandelpark. Hij voorzag het terrein daartoe al voor 1912 van een koepeltje. In 1924 werd het door de burgemeester bij nalatenschapsakte geschonken aan de Eibergse gemeenschap. Nog genieten vele inwoners en andere recreanten van het bos om er te wandelen en even te verpozen in het rustig gelegen koepeltje.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs