Foto'sFoto's Eibergen

Oorlogsmonument bij de viersprong

Het oorlogsmonument bij de viersprong, in de volksmond “Jan van ’t Slat” genoemd. Dit is het oorspronkelijke monument met het opschrift “Dankt en Gedenkt”. Later zijn er meerdere plateau’s bij gekomen die oorlogsslachtoffers vermelden die op de enigerlei wijze iets met Eibergen te maken hadden. Er waren aanvankelijk maar twee tableau’s, waarvan één met opschriften van vijf gevallenen in de oorlogsdagen van 10-15 Mei 1940  en een andere met de namen van elf in de oorlog omgekomen verzetsstrijders die tussen 1940 en 1945 ter dood waren gebracht.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs