Artikelen

Uniek overlijdensbericht uit 1801

overlijdensbericht

Het document, afgebeeld op de volgende pagina, wordt origineel bewaard in het Utrechts Archief. Het betreft een overlijdensannonce uit de Franse tijd, een unicum en een vroeg voorbeeld van een overlijdens- of rouwbericht.

Tegenwoordig worden mededelingen van overlijden gedaan door middel van een advertentie in de (lokale) krant, die eveneens digitaal worden gepubliceerd. Vroeger werden deze mededelingen kennelijk aangeplakt op de kerkdeur of een aanplakbord in een stad of dorp. Dit overlijdensbericht heeft dan ook de vorm van een aanplakbiljet. In Italië schijnt dit gebruik nog actueel te zijn. Collectie Rijsenburg Jaren geleden kreeg ik een aantal archiefinventarissen van het Utrechts Archief (toen nog Rijksarchief in Utrecht) in handen, waaronder die van de Collectie Rijsenburg.

Meestal zijn inventarissen voorzien van een index en het eerste wat ik meestal doe is zoeken op Twente/Haaksbergen en daarnaast voor mij relevante familienamen De “Collectie Rijsenburg” is een interessant archief Rijsenburg was de naam van het voormalig groot-seminarie van het aartsbisdom Utrecht te Driebergen-Rijsenburg Behalve archiefstukken afkomstig van het seminarie zelf, zijn in de collectie allerhande archiefstukken, handschriften en historische aantekeningen samengebracht die door diverse personen en families zijn verzameld en in het archief van het seminarie werden bewaard Na de sluiting van het seminarie werd het archief overgebracht naar Utrecht De collectie kent stukken uit heel Nederland, maar de kern betreft het aartsbisdom Utrecht.

De rest van dit artikel is gepubliceerd in Old Ni’js nummer 89.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs