Categorie: Over ons

Redactiestatuut

Redactiestatuut van Old Ni-js, de kroniek van de Historische Kring Eibergen Uitgever Het bestuur van de Historische Kring Eibergen is eindverantwoordelijk voor inhoud, verschijningsvorm en bezorging van het blad genaamd lees verder…

Dick Somsen

Dick Somsen werd door de algemene ledenvergadering van 20181 wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid. Dick Somsen, die eerder te kennen had gegeven, na 17 jaar, lees verder…

Agenda van de algemene ledenvergadering

Agenda van de algemene ledenvergadering 2018 Locatie: dorpshuis De Huve, Grotestraat 52, Eibergen Opening Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2017. (1) ingekomen stukken en mededelingen. Vaststelling van het beschrijvend lees verder…

Johan Baake

Johan Baake werd door de algemene ledenvergadering van 16 april 2011 wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid. De toespraak die voorzitter Bert van der Ziel bij lees verder…

Hennie Wesselink

Hennie Wesselink werd in de algemene ledenvergadering van 12 april 2008 op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering tot erelid benoemd. Vanaf de oprichting in 1985 trad hij op lees verder…

Geschiedenis

De Historische Kring Eibergen (HKE) vormt op dit moment een gezelschap van ruim elfhonderd personen die de belangstelling voor de geschiedenis van Eibergen, Beltrum en Rekken gemeenschappelijk hebben. Het initiatief lees verder…